در حال نمایش یک نتیجه

لباسشویی بخارشوردار بهترین شستشو را به مصرف کننده می دهد و دلیل آن نفوذ بخار به عمیق ترین الباف لباس بوده و همین باعث بهترین شستشو و دیرتر کثیف شدن می انجامد.

همیشه بخار از آب جوش عمیق تر تاثیر می گذارد. در لباسشویی و ظرفشویی هم به همین نحو می باشد. زمانی که بخار وارد عمل می شود حتما شاهد شستشوی بهتر خواهید بود و این با چشم غیر مسلح هم قابل رویت است.

enemad-logo